Translator


DDL Promo Video
DDL Poll
Op wie stem je 2 Maart
 
Support Elisabeth

Elisabeth Sabaditsch Wolff

Join us at Facebook
Proud Member Of:

efilogo

Statistieken
Artikelen bekeken hits : 47090
Eurabia Petitie

eurab

spkcrnsUitgerekend in het »Verenigd Koninkrijk«, dat trots mag zijn op zijn »Speakers’ Corner« in het Londense Hyde Park – daar, waar iedereen mag zeggen wat hij wil, zolang het »niet over de koningin en de Koninklijke familie« of over het »omverwerpen van de regering van Groot-Brittannië gaat, aldus de Nederlandstalige versie van Wikipedia. Iets nauwkeuriger schijnt de uitleg daarover in de Engelstalige versie van het artikel te zijn, waarin sprake is van het verbod op »profanity«, wat hier vermoedelijk met »vloeken« het best is vertaald. Uitgerekend in het Verenigd Koninkrijk dus wordt het recht op de vrije meningsuiting beperkt en heerst een klimaat van intolerantie als het om multiculti en de islam gaat.

Daarbij komt het bij islamcritici helemaal niet op om te vloeken of de koningin en haar familie verbaal of op andere wijze aan te vallen. We maken ons weliswaar hier en daar een beetje vrolijk over de islam, waarover Atatürk al zei dat deze een »absurde godleer« zou zijn. Want het absurde, dus het »ongerijmde, afwijkende, het gezonde mensenverstand tegensprekende« staat altijd bloot aan belachelijkheid respectievelijk is op zich belachelijk.

Over het feit hoever de twijfel aan de eigen identiteit en de toenemende staatkundige cultuur bij de Britten is toegenomen, schrijft Jürgen Krönig op 18-02-2011 in een opmerkelijk artikel in «»Die Zeit«

Onder de kop »Wie op misstanden wijst, wordt van racisme beschuldigd« wordt o.a. gezegd:

Of het nu in Groot-Brittannië, Duitsland of Frankrijk is, we leven overal in multi-etnische, multireligieuze en multiculturele samenlevingen. Het is ook onbetwistbaar, dat de massale immigratie van de laatste 50 jaar talloze voorbeelden heeft geleverd van mensen, die zich zonder verlies van hun identiteit min of meer harmonisch hebben aangepast aan hun nieuwe thuislanden.

Daarmee heeft Jürgen Krönig ongetwijfeld gelijk en het is te begroeten, dat er bij ons mensen uit andere cultuurkringen zijn die het gelukt is »zich zonder verlies van hun identiteit min of meer harmonisch«  aangepast te hebben »aan hun nieuwe thuislanden«. Dat zou iemand hen eens na moeten doen, want het is zeker niet eenvoudig, maar het kan lukken, wanneer men het zelf echt wil.

Gefaald heeft echter een ideologie van het multiculturalisme, die de afgelopen decennia overal in Europa domineerde. In plaats van een geïntegreerde samenleving te creëren, heeft zij in naam van de veelsoortigheid de verschillen tussen de verschillende etnische minderheden institutioneel en financieel bevorderd. Daardoor werd er beslissend toe bijgedragen parallelsamenlevingen te laten ontstaan waarover nu overal wordt geklaagd.

Dat is goed samengevat, want juist over dit punt klagen we: parallelsamenlevingen, waarin vaak andere rechtsnormen gelden dan die van ons. Ook bevallen ons de »verschillen tussen de etnische minderheden« helemaal niet, want ze monden maar al te vaak uit in haat en geweld. Wie wil dat eigenlijk? De sociaaldarwinisten van de multiculti-fractie, die dit mede hebben veroorzaakt, mag dit bevallen; ons niet.

Het multiculti-experiment verzette zich tegen het idee dat er een overkoepelende nationale identiteit nodig zou zijn, gebaseerd op de meerderheidscultuur van het betreffende land. Trevor Phillips, chef van de Human Rights Commission in Groot-Brittannië en zelf immigrant uit het Caribisch gebied, merkte kritisch op, dat wij een »samenleving van getto’s« zouden worden.

Vooral wij Duitsers associëren het woord »getto« historisch gezien met zeer slechte ervaringen, die we liever niet nog een keer willen meemaken. De multiculti-illusionisten echter schijnen de getto’s te bevallen, die zich in een sterk niet homogene samenleving bijna onvermijdelijk vormen – ook wanneer ze niet door prikkeldraad worden omgeven of door soldaten worden »bewaakt«.

Een van de meest eclatante zwaktes ligt ook in het morele relativisme van de multiculturele ideologie, die vaak genoeg verbonden was aan een cultuur van de westerse zelfhaat. Alles was beter dan de eigen waarden en maatschappelijke orde. Waaruit bijna onvermijdelijk volgde, dat men immigranten niet verplichtte om het eens te zijn met democratie, vrijheid van meningsuiting en staatkundige regels in hun nieuwe thuisland.

Goed gezien, want wie immigranten niet verplicht om het eens te zijn met democratie, vrijheid van meningsuiting en staatkundige regels in hun nieuwe thuisland, eist bijna zo goed als niets van hen, integendeel, die motiveert hen waarschijnlijk om de rechtsorde van hun gekozen thuisland met het oog op de implementatie van bijvoorbeeld de rechtsnormen en waardevoorstellingen van hun landen van herkomst doelbewust te misbruiken of zelfs te ondermijnen. Precies dat is het wat er in het Verenigd Koninkrijk is te zien.

Een televisiedocumentaire, gefilmd met de verborgen camera op islamitische scholen in Birmingham en Keighley, onthulde deze week dat daar jonge Britse moslims systematisch worden geïndoctrineerd. Ze moeten christenen, Hindoes, Joden en goddelozen als »kafirs« (ongelovigen) haten. Een van deze scholen, geroemd als het »Eton van de islam«, werd nog in 2009 door de schoolinspectie nadrukkelijk geloofd vanwege het onderwijs in »tolerantie en begrip voor andere religies«.

Ach, hoe mooi: Christenen, Hindoes, Joden en goddelozen als »kafirs« te haten is dus een uitdrukking van de nieuwe »tolerantie« in het Verenigd Koninkrijk. Kan men nog dieper zinken in zelfhaat en betekenisloosheid dan de Britten?

Uitgerekend aan academische instellingen zijn bijzonder veel tijdgenoten te vinden die anderen het recht op vrije meningsuiting weigeren. Het jongste voorbeeld daarvan werd begin deze week geleverd in de London School of Economics, waar een discussie over immigratie en integratie met o.a. Thilo Sarrazin en de voorzitter van de islamraad, Ali Kizikalya, door een schuwe universiteitsleiding uit veiligheidsoverwegingen werd afgezegd. Dat is al lang geen op zichzelf staand geval meer: steeds opnieuw komt het tot zulke afzeggingen, uit angst voor de dreiging met geweld door geradicaliseerde moslims.

Hier de Britse televisiedocumentaire in twee delen:

Bron: Politically Incorrect  Auteur: Eckhardt Kiwitt, Your Birmigham Taxis UK founder. 

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron